<<
>>

Стаття 3. Застосування правил міжнародного договору

1. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” від 15 травня 2018 року № 2415-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 3. Застосування правил міжнародного договору:

 1. Стаття 4. Визначення основних термінів і понять
 2. Стаття 1. Визначення термінів
 3. Стаття 14. Визначення понять
 4. Стаття 39. Трансфертне ціноутворення
 5. Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України
 6. Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 7. Стаття 110. Застосування вимог міжнародних договорів
 8. Стаття 3. Застосування правил міжнародного договору
 9. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
 10. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності
 11. 2.2. Трудові спори з питань укладення трудового договору у світлі конституційних гарантій права на працю
 12. 1.1. Форми захисту трудових прав працівників
 13. 1.2. Засоби захисту трудових прав працівників
 14. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 15. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
 16. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників
 17. 2.3. Самостійний захист як форма захисту трудових прав працівників
 18. 2.5 Юридичні наслідки застосування давності
 19. 1.2 Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері криміналізації незаконної міграції