<<

ДОДАТКИ

Додаток А

Узагальнені результати опитування прокурорів, наукових та науково-педагогічних працівників Національної академії прокуратури України

Питання Прокурори Наукові,

науково-

педагогічні

працівники

НАПУ

Усього
Опитано осіб (кількість) Опитано осіб (%) Опитано осіб (кількість) Опитано осіб (%) Опитано осіб (кількість) Опитано осіб (%)
1.
Вкажіть до якої групи респондентів ви належите?
а) прокурори або науково- педагогічні працівники Національної академії прокуратури України 229 88 30 12 259 100
2. Як ви оцінюєте загальну ефективність функціонування єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників в органах прокуратури України?
а) ефективна 148 14 162
б) скоріше ефективна 52 11 63
в) скоріше неефективна 25 5 30
г) неефективна 4 - 4
3. Яка на Вашу думку складова єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників найрезультативніша?
а) самостійне навчання 6 1 6
б) індивідуальні завдання 17 3 20
в) стажування в структурних підрозділах апаратів прокуратур обласного рівня та Г енеральної прокуратури України 32 7 39
г) спільне (колективне) навчання 10 5 15
д) навчально-методичні семінари, у тому числі заняття у Школі молодого спеціаліста тощо 13 13
е) науково-практичні 3 3 6
конференції
ж) підготовка працівників, зарахованих до кадрового резерву для висунення на керівні посади 59 9 68
з) навчання в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України, у тому числі за дистанційною формою 89 10 99
4.
Що на Вашу думку необхідно оптимізувати, щоб підвищити ефективність функціонування єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників в органах прокуратури України?
а) правове забезпечення єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько- слідчих працівників в органах прокуратури України 87 6 93
б) структуру (правові форми) єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько- слідчих працівників в органах прокуратури України 118 3 121
в) правове забезпечення функціонування Національної академії прокуратури України 3 14 17
г) правове забезпечення функціонування базових прокуратур; 10 1 11
д) правове забезпечення функціонування дистанційного навчання 11 6 17
5. На Вашу думку хто повинен оцінювати рівень професійної компетентності прокурора?
а) безпосередній керівник 34 2 36
б) комісія, склад якої формують з науково- педагогічних працівників Національної академії прокуратури України 109 16 125
в) комісія, склад якої формують практичних працівників прокуратури і науково-педагогічних працівників Національної академії прокуратури України 86 12 98
6. Які на Вашу думку складові єдиної системи підвищення кваліфікації
прокурорсько-слідчих працівників необхідно оптимізувати?
а) самостійне навчання 93 12 105
б) індивідуальні завдання 13 4 17
в) стажування в структурних підрозділах апаратів прокуратур обласного рівня та Г енеральної прокуратури України 9 9
г) спільне (колективне) навчання 3 - 3
д) навчально-методичні семінари, у тому числі заняття у Школі молодого спеціаліста тощо 32 9 41
е) науково-практичні конференції - 0 - 0 - 0
ж) підготовка працівників, зарахованих до кадрового резерву для висунення на керівні посади 23 1 24
з) навчання в Національній академії прокуратури України 56 4 59
7.
Як ви гадаєте, чи буде позитивним правове закріплення критеріїв оцінювання професійної компетентності прокурорів?
а) так 201 23 224
б) ні 28 7 35
8. Чи підвищиться ефективність єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників після впровадження нової концептуальної моделі системи безперервного професійного навчання прокурора?
а) так 174 30 204
б) ні 55 - 0 55

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-06

<< |
Источник: УСТИМЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. Стаття 10. Додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду
 2. Глава 27. Додаткові гарантії соціального захисту
 3. Стаття 122. Додаткові гарантії соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів управління та сил цивільного захисту
 4. Глава 30. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
 5. Стаття 105. Додатки до протоколів
 6. Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка
 7. Стаття 462. Основні та додаткові адміністративні стягнення
 8. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 9. Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення
 10. Додатки
 11. Додатки
 12. Додатки