<<
>>

Стаття 8. Використання контрольованих речовин та поводження з контрольованими речовинами

1. Контрольовані речовини, які містяться у холодильному, кондиціонувальному та нагрівальному насосному обладнанні, обладнанні, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, системах протипожежного захисту та вогнегасниках, високовольтних розподільних пристроях, підлягають рекуперації для забезпечення їх рециклінгу, регенерації або знешкодження.

Рекуперація контрольованих речовин з метою рециклінгу, регенерації або їх знешкодження повинна відбуватися до зняття з експлуатації обладнання, протягом їх технічного обслуговування та експлуатації.

2. Викиди контрольованих речовин у навколишнє природне середовище забороняються.

У разі виявлення витоків контрольованих речовин оператори контрольованих речовин повинні вжити заходів для забезпечення негайного їх усунення протягом строку, що не перевищує 14 днів.

3. Оператори контрольованих речовин забезпечують для стаціонарного обладнання або систем, що містять озоноруйнівні речовини:

масою 3 кілограми або більше - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на рік (така вимога не поширюється на обладнання з герметичними системами, на яких зазначено інформацію про наявність герметичної системи і які містять менше 6 кілограмів озоноруйнівних речовин);

масою 30 кілограмів або більше - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на шість місяців;

масою 300 кілограмів або більше - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на три місяці та встановлення системи виявлення витоків.

4. Під час експлуатації стаціонарного холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря та теплових насосів, включаючи їх контури, а також систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази, оператори контрольованих речовин забезпечують проведення перевірок наявності витоків (герметичності):

обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості від 5 до 50 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу на 12 місяців, а за наявності системи виявлення витоків - не рідше одного разу на 24 місяці);

обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості від 50 до 500 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу на шість місяців, а за наявності системи виявлення витоків - не рідше одного разу на 12 місяців);

обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості не менше 500 тонн в еквіваленті CO2 (перевіряється не рідше одного разу на три місяці та оснащується системою виявлення витоків).

5.

Додатково обладнання перевіряється щодо наявності витоку протягом одного місяця після ремонту витоку. Перевірку наявності витоків повинні проводити особи, що пройшли навчання та отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) відповідно до статей 10,11 цього Закону.

6. У разі якщо одноразовий або багаторазовий контейнер досягає кінця періоду експлуатації, оператори контрольованих речовин, які використовують такий контейнер для цілей транспортування або зберігання контрольованих речовин, зобов’язані забезпечити належну рекуперацію будь-яких залишків контрольованих речовин, що там містяться, для забезпечення їх рециклінгу, регенерації або знешкодження.

7. Суб’єкти господарювання мають право надавати послуги з обслуговування товарів та обладнання, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин, за умови що до їх штату входять особи, які отримали кваліфікаційні документи (сертифікати) згідно із статтею 11 цього Закону. Роботи з обслуговування товарів та обладнання можуть здійснюватися виключно особами, які отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) для провадження такої діяльності.

<< | >>
Источник: Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Еще по теме Стаття 8. Використання контрольованих речовин та поводження з контрольованими речовинами:

  1. Стаття 256. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні
  2. Стаття 452. Використання інформації, що надається органам доходів і зборів
  3. Стаття 27. Використання міжнародного повітряного простору
  4. Стаття 320. Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності
  5. Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності
  6. Стаття 441. Використання твору
  7. Стаття 443. Використання твору за згодою автора
  8. Стаття 453. Використання виконання
  9. Стаття 454. Використання фонограми, відеограми
  10. Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення