<<
>>

Стаття 35. Відновлення прав і законних інтересів

1. За рішенням суду доходи, одержані злочинним шляхом, підлягають конфіскації в дохід держави або повертаються їх власнику, права чи законні інтереси якого порушені, або відшкодовується їх ринкова вартість.

2. Правочини, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, визнаються недійсними у встановленому законом порядку.

3. Суб’єкти фінансового моніторингу, їх посадові особи та інші працівники, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків під час проведення фінансового моніторингу, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків та у спосіб, що передбачені цим Законом.

4. Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок здійснення ними державного фінансового моніторингу, відшкодовується з державного бюджету в установленому законом порядку.

<< | >>
Источник: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Закон України м. Київ 6 грудня 2019 року № 361-IX. 2019

Еще по теме Стаття 35. Відновлення прав і законних інтересів:

 1. Стаття 245. Повноваження суду при вирішенні справи
 2. Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
 3. Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів
 4. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 5. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 6. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 7. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 8. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 9. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
 10. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності
 11. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
 12. 1.1. Форми захисту трудових прав працівників
 13. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 14. 1.1. Ґенеза й сутність правового регулювання форм захисту трудових прав працівників
 15. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги