<<
>>

Стаття 29. Джерела інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків

1. Джерелами інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків, є, зокрема, комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії, аналітичні огляди та довідки учасників національної оцінки ризиків, відповіді учасників національної оцінки ризиків на запитальники спеціально уповноваженого органу, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних справах, результати наукових досліджень, результати вивчення громадської думки, а також звіти Європейської Комісії із визначенням, аналізом та оцінкою ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму на рівні Європейського Союзу та рекомендації Європейської Комісії щодо заходів, прийнятних для усунення визначених ризиків.

<< | >>
Источник: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Закон України м. Київ 6 грудня 2019 року № 361-IX. 2019

Еще по теме Стаття 29. Джерела інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків:

  1. Стаття 14. Визначення понять
  2. Стаття 39. Трансфертне ціноутворення
  3. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
  4. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
  5. Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних сільськогосподарських інспекцій
  6. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
  7. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
  8. 3.3 Заходи запобігання незаконній міграції
  9. 3.2. Професійні таємниці та їх охорона у сфері кримінального судочинства