<<
>>

Стаття 13. Основні права та обов’язки оператора

1. Оператор має право:

1) визначати верифікатора для здійснення ним верифікації на договірній основі з урахуванням вимог, установлених порядком верифікації звіту оператора;

2) одержувати від верифікатораверифікаційний звіт за результатами здійснення ним верифікації;

3) здійснювати інші права відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації.

2. Оператор зобов’язаний:

1) зареєструвати установку в Єдиному реєстрі;

2) розробити план моніторингу відповідно до порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;

3) подавати план моніторингу до уповноваженого органу для затвердження;

4) встановлювати, документувати, впроваджувати та підтримувати письмові процедури обробки даних для моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів і надавати документи, передбачені порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;

5) подавати до уповноваженого органу для затвердження звіт про вдосконалення;

6) забезпечувати здійснення моніторингу викидів парникових газів відповідно до плану моніторингу;

7) розробити звіт оператора та подати його на верифікацію;

8) надавати верифікатору доступ до установки, об’єктів та інформації, необхідних для проведення верифікації, у порядку, встановленому порядком верифікації звіту оператора;

9) подавати звіт оператора, що за результатами верифікації визнано задовільним, до уповноваженого органу разом з верифікаційним звітом протягом строку, встановленого цим Законом;

10) враховувати рекомендації, зазначені у верифікаційних звітах, під час здійснення моніторингу;

11) подавати до уповноваженого органу для затвердження план моніторингу із змінами та повідомляти уповноваженому органу про наявність підстав для внесення змін до плану моніторингу у випадках, передбачених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів;

12) забезпечувати зберігання документів, визначених порядком здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, протягом встановленого строку;

13) здійснювати інші обов’язки відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації.

<< | >>
Источник: Про засади моніторингу, звітності таверифікації викидів парникових газів. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 377-IX. 2019

Еще по теме Стаття 13. Основні права та обов’язки оператора:

  1. Стаття 11. Валютний нагляд
  2. Стаття 4. Визначення основних термінів і понять
  3. Стаття 14. Визначення понять
  4. Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій
  5. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  6. Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість
  7. 4.2. Проблеми законності надання адміністративних послуг у галузі сільського господарства
  8. 3.2. Професійні таємниці та їх охорона у сфері кримінального судочинства
  9. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ