<<
>>

Стаття 42. Умови відбування покарання у виді виправних робіт

1. Протягом строку відбування покарання засудженим забороняється звільнятися з роботи за власним бажанням без дозволу уповноваженого органу з питань пробації. Дозвіл на звільнення може бути наданий після перевірки обґрунтованості заяви засудженого та за наявності довідки з нового місця роботи про можливість його працевлаштування.

{Частина перша статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016}

2. Особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, надається щорічна відпустка, час якої не зараховується до строку відбування покарання.

3. Час відбування засудженим покарання у виді виправних робіт зараховується в загальний стаж роботи.

4. Засудженим забороняється без погодження з уповноваженим органом з питань пробації виїжджати за межі України.

{Частина четверта статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016}

5. Стосовно особи, яка після ухвалення судового рішення стала непрацездатною, уповноважений орган з питань пробації вносить подання до суду про заміну виправних робіт штрафом у порядку, визначеному кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством.

{Частина п'ята статті 42 в редакції Закону № 1492-VIII від 07.09.2016}

6. Стосовно жінки, яка стала вагітною, уповноважений орган з питань пробації вносить подання до суду про її дострокове звільнення від відбування покарання.

{Частина шоста статті 42 в редакції Закону № 1492-VIII від 07.09.2016}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21). 2003

Еще по теме Стаття 42. Умови відбування покарання у виді виправних робіт:

 1. Стаття 41. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт
 2. Стаття 42. Умови відбування покарання у виді виправних робіт
 3. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 4. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 5. РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 6. Додатки
 7. 1.2 Давність у вітчизняному кримінальному законодавстві: ретроспективний аналіз
 8. 2.1 Початковий та кінцевий моменти строків давності
 9. 2.2 Тривалість строків давності
 10. 2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності
 11. 2.5 Юридичні наслідки застосування давності
 12. ДОДАТКИ
 13. 3.2 Особа злочинця, який вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон України
 14. 2.1. Відкритий судовий розгляд кримінальних справ та його повне фіксування технічними засобами