<<
>>

Стаття 37. Умови відбування покарання у виді громадських робіт

1. Засуджені до покарання у виді громадських робіт зобов’язані:

додержуватися встановлених відповідно до закону порядку і умов відбування покарання;

сумлінно ставитися до праці;

працювати на визначених для них об’єктах і відпрацьовувати встановлений судом строк громадських робіт;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;

з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.

Поважними причинами неявки засудженого за викликом уповноваженого органу з питань пробації у призначений строк є несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і документально підтверджені.

{Частина перша статті 37 в редакції Закону № 1492-VIII від 07.09.2016}

2. Надання засудженому щорічної відпустки за основним місцем роботи не зупиняє виконання покарання у виді громадських робіт.

3. Стосовно особи, яка після ухвалення судового рішення визнана інвалідом першої або другої групи або досягла пенсійного віку, а також жінки, яка стала вагітною, уповноважений орган з питань пробації направляє до суду подання про звільнення її від подальшого відбування покарання.

{Частина третя статті 37 в редакції Закону № 1492-VIII від 07.09.2016}

4. Засудженому забороняється без погодження з уповноваженим органом з питань пробації виїжджати за межі України.

{Частина четверта статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21). 2003

Еще по теме Стаття 37. Умови відбування покарання у виді громадських робіт:

 1. Стаття 36. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт
 2. Стаття 37. Умови відбування покарання у виді громадських робіт
 3. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 4. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 5. РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 6. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 7. Додатки
 8. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 9. 2.1 Початковий та кінцевий моменти строків давності
 10. 2.2 Тривалість строків давності
 11. 2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності
 12. 2.5 Юридичні наслідки застосування давності
 13. ДОДАТКИ
 14. 3.2 Особа злочинця, який вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон України
 15. 3.3 Заходи запобігання незаконній міграції
 16. 2.1. Відкритий судовий розгляд кримінальних справ та його повне фіксування технічними засобами
 17. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ