<<
>>

Стаття 60. Умови праці засуджених до обмеження волі

1. Засуджені до обмеження волі залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, як правило, на виробництві виправних центрів, а також на договірній основі на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності за умови забезпечення належного нагляду за їхньою поведінкою.

{Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016}

2. Праця засуджених до обмеження волі регулюється законодавством про працю, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу.

3. Переведення засуджених на іншу роботу, в тому числі в іншу місцевість, може здійснюватися власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за погодженням з адміністрацією виправного центру.

4. Засудженим незалежно від усіх відрахувань належить виплачувати не менш як сімдесят п'ять відсотків загальної суми заробітку.

5. Засуджені можуть залучатися без оплати праці лише до робіт з благоустрою виправних центрів і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення виправних центрів продовольством.

До цих робіт засуджені залучаються в порядку черговості в неробочий час і не більш як на дві години на день.

{Статтю 60 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21). 2003

Еще по теме Стаття 60. Умови праці засуджених до обмеження волі:

 1. Стаття 59. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі
 2. Стаття 60. Умови праці засуджених до обмеження волі
 3. Стаття 62. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі
 4. Стаття 100. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі
 5. Стаття 140. Виправні колонії максимального рівня безпеки
 6. Стаття 151. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі
 7. Стаття 61. Обмеження волі
 8. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 9. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 10. РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 11. Додатки
 12. 1.2 Давність у вітчизняному кримінальному законодавстві: ретроспективний аналіз
 13. 2.1 Початковий та кінцевий моменти строків давності
 14. 2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності