<<
>>

Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин

Громадські природоохоронні організації у сфері лісових відносин мають право:

1) брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів;

2) вільного доступу до інформації про стан лісів та ведення господарства в них;

3) брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охорони та відтворення лісів;

4) вносити пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів з питань ведення лісового господарства та внесення змін до них;

5) оскаржувати в установленому законом порядку рішення про відмову чи несвоєчасне надання за запитом інформації про стан лісів або неправомірне відхилення запиту та його неповне задоволення.

Діяльність громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин здійснюється відповідно до закону на основі їх статутів.

<< | >>
Источник: ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.01.1994 № 3852-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99). 1994

Еще по теме Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин:

  1. Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин
  2. 2.1. Поняття та ознаки правоохоронної діяльності
  3. ІІ. СУБ'ЄКТИ І ОБ'ЄКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ