<<
>>

Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності

1. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання.

2. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування з фінансових питань, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів, а також з адміністративних та інших відносин управління, крім організаційно-господарських, в яких орган державної влади або орган місцевого самоврядування є суб'єктом, наділеним господарською компетенцією, приймаються від імені цього органу і в межах його владних повноважень.

3. Господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи. Безпосередня участь держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування у господарській діяльності може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

<< | >>
Источник: ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144). 2003

Еще по теме Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності:

 1. Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
 2. Стаття 14. Визначення понять
 3. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
 4. Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності
 5. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 6. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 7. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 10. 4.2. Проблеми законності надання адміністративних послуг у галузі сільського господарства
 11. 3.1. Проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм на сучасному етапі та шляхи їх вирішення
 12. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 13. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 14. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 15. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 16. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 17. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. 2.1. Поняття та ознаки правоохоронної діяльності