<<
>>

Стаття 26. Порядок виконання покарання у виді штрафу

1. Засуджений зобов’язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це кримінально-виконавчій інспекції за місцем проживання шляхом пред’явлення документа про сплату штрафу.

2. У разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами засуджений зобов’язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу засуджений повідомляє кримінально-виконавчій інспекції за місцем проживання шляхом пред’явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.

3. У разі несплати засудженим штрафу у строк, передбачений частиною першою цієї статті, суд за поданням кримінально-виконавчої інспекції розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

4. У разі несплати засудженим чергового платежу під час призначення штрафу з розстрочкою виплати суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу за поданням кримінально-виконавчої інспекції замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

{Стаття 26 в редакції Закону № 2677-VI від 04.11.2010; текст статті 26 в редакції Закону № 1404-VIII від 02.06.2016}

{Статтю 27 виключено на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016}

{Статтю 28 виключено на підставі Закону № 4025-VI від 15.11.2011}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21). 2003

Еще по теме Стаття 26. Порядок виконання покарання у виді штрафу:

 1. Стаття 26. Порядок виконання покарання у виді штрафу
 2. Стаття 134. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі
 3. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 4. РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 5. Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних сільськогосподарських інспекцій
 6. 3.1. Загальна характеристика складів адміністративних деліктів у галузі сільського господарства
 7. 3.2. Адміністративні санкції за проступки у галузі сільського господарства
 8. Додатки
 9. 1.3 Давність за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн
 10. 2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності
 11. 2.5 Юридичні наслідки застосування давності