<<
>>

Стаття 9. Основні обов'язки засуджених

1. Засуджені зобов'язані:

виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян України, неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб;

виконувати встановлені законодавством вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань, уповноваженого органу з питань пробації;

{Абзац третій частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016}

ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до інших засуджених;

з'являтися за викликом адміністрації органів і установ виконання покарань, уповноваженого органу з питань пробації.

{Абзац п'ятий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016}

{Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1186-VII від 08.04.2014}

2. Невиконання засудженими своїх обов'язків і встановлених законодавством вимог адміністрації органів і установ виконання покарань тягне за собою встановлену законом відповідальність.

{Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1186-VII від 08.04.2014}

3. Обов’язки засуджених, до яких судом застосовано пробацію, визначаються цим Кодексом та Законом України "Про пробацію".

{Статтю 9 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21). 2003

Еще по теме Стаття 9. Основні обов'язки засуджених:

 1. Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу
 2. Стаття 8. Основні права засуджених
 3. Стаття 9. Основні обов'язки засуджених
 4. Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
 5. 1.3. Структура Кормчих книг
 6. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 7. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 8. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 9. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 10. 2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності
 11. 1.2 Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері криміналізації незаконної міграції
 12. 1.3 Соціальна обґрунтованість кримінальної відповідальності за незаконну міграцію
 13. 3.2 Особа злочинця, який вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон України
 14. 3.3 Заходи запобігання незаконній міграції
 15. Роль та місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина