<<
>>

Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності

1. Відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією України, цим Кодексом, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами.

<< | >>
Источник: ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144). 2003

Еще по теме Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності:

 1. Стаття 1621. Порушення порядку здійснення валютних операцій
 2. Стаття 14. Визначення понять
 3. Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності
 4. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 5. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 6. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 7. Поняття та правова природа процесуальних норм адміністративного права
 8. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 9. 1.2. Історико-правовий аналіз вітчизняного регулювання трудових спорів і конфліктів
 10. 2.3. Трудові спори і конфлікти з питань опати праці: особливості змісту і регулювання за умов становлення ринкової економіки
 11. 3.1. Правова природа і зміст індивідуальних трудових спорів і конфліктів
 12. 4.4. Шляхи вдосконалення правового регулювання страйку в Україні
 13. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
 14. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги