<<
>>

Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності

1. Відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією України, цим Кодексом, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами.

<< | >>
Источник: ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144). 2003

Еще по теме Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності:

 1. Стаття 1621. Порушення порядку здійснення валютних операцій
 2. Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, в частині надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією
 3. Стаття 4. Визначення основних термінів і понять
 4. Стаття 14. Визначення понять
 5. Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності
 6. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 7. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 10. Поняття та правова природа процесуальних норм адміністративного права
 11. Стан наукової розробки проблем злочинності у сфері нотаріальної діяльності
 12. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 13. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 14. 1.2. Історико-правовий аналіз вітчизняного регулювання трудових спорів і конфліктів