<<
>>

Стаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України

1. Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими.

{Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}

2. Завданнями кримінально-виконавчого законодавства України є визначення принципів виконання кримінальних покарань, правового статусу засуджених, гарантій захисту їхніх прав, законних інтересів та обов'язків; порядку застосування до них заходів впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки; системи органів і установ виконання покарань, їх функцій та порядку діяльності; нагляду і контролю за виконанням кримінальних покарань, участі громадськості в цьому процесі; а також регламентація порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань; звільнення від відбування покарання, допомоги особам, звільненим від покарання, контролю і нагляду за ними.

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21). 2003

Еще по теме Стаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України:

 1. Стаття 1. Визначення термінів
 2. Стаття 42-1. Електронний кабінет
 3. Стаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України
 4. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 5. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 6. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 7. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
 8. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України
 9. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 10. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
 11. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 12. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 13. Додатки
 14. 1.3 Давність за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн
 15. Особливості суду присяжних в Україні: його надбання і недоліки.
 16. 2.2. Участь громадськості у розгляді та вирішенні кримінальних справ як складова змісту засади гласності
 17. Функції та завдання правоохоронної діяльності
 18. Принципи правоохоронної діяльності
 19. 3.2. Правоохоронні органи України: визначення поняття та система
 20. І. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ