<<
>>

Стаття 23. Контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань

{Назва статті 23 в редакції Закону № 5461-VI від 16.10.2012}

За діяльністю органів і установ виконання покарань здійснюється відомчий контроль вищестоящими органами управління і посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

{Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21). 2003

Еще по теме Стаття 23. Контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань:

 1. Стаття 23. Контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань
 2. Стаття 24. Відвідування установ виконання покарань
 3. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
 4. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 5. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 6. РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 7. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 8. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 9. Додатки
 10. 3.1. Загальна характеристика механізму правоохорони
 11. 3.2. Правоохоронні органи України: визначення поняття та система