<<
>>

Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції

354.1. Посадова чи службова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих цим Кодексом та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу передбачену законом відповідальність.

354.2. У разі порушення посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний контролюючий орган зобов’язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків та на вимогу громадянина публічно вибачитися.

354.3. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов’язки відповідно до наданих законом повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

354.4. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов’язки, несе відповідальність у встановленому законом порядку.

354.5. Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.

354.6. До посадових чи службових осіб податкової міліції можуть застосовуватися заходи заохочення згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншими нормативно-правовими актами керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та керівниками контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах.

354.7. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка повідомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою посадовою чи службовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку.

<< | >>
Источник: ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112). 2010

Еще по теме Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції:

 1. Стаття 60-1. Відповідальність посадових осіб органів пенсійного забезпечення за безпідставно виплачені пенсії
 2. Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб
 3. Стаття 413. Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність
 4. Стаття 30. Відповідальність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників
 5. Стаття 100. Обов'язки та відповідальність авіаційного перевізника
 6. Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових та службових осіб контролюючих органів
 7. Стаття 258. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням
 8. Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції
 9. Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи
 10. Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб
 11. Стаття 619. Субсидіарна відповідальність
 12. Стаття 1043. Відповідальність управителя
 13. Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин
 14. Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадових осіб
 15. Стаття 16. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин