<<
>>

Стаття 336. Організаційно-правові форми банків

1. Банки створюються у формі акціонерного товариства або кооперативного банку.

{Частина перша статті 336 в редакції Закону № 133-V від 14.09.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1617-VI від 24.07.2009, № 2210-VIII від 16.11.2017}

2.

Учасниками банку можуть бути учасники цивільних відносин. Держава Україна може бути учасником банку в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, громадські об’єднання, політичні партії, релігійні та благодійні організації.

{Частина друга статті 336 в редакції Закону № 2210-VIII від 16.11.2017}

3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, кошти, одержані в кредит та під заставу, а також збільшувати статутний капітал банку для покриття збитків.

4. Банки мають право створювати банківські об'єднання, види яких визначаються законом. Банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання.

{Частина четверта статті 336 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2522-VI від 09.09.2010}

5. Умови та порядок створення, державної реєстрації, ліцензування діяльності та реорганізації банків, вимоги щодо статуту, формування статутного капіталу та інших фондів, а також здійснення функцій банків встановлюються законом про банки і банківську діяльність. Законодавство про господарські товариства та про кооперацію поширюється на банки в частині, що не суперечить цьому Кодексу та зазначеному закону.

{Частина п'ята статті 336 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2850-VI від 22.12.2010}

<< | >>
Источник: ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144). 2003

Еще по теме Стаття 336. Організаційно-правові форми банків:

  1. РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. Стаття 336. Організаційно-правові форми банків
  3. 2.2. Об’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
  4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  5. 2.1. Підстава притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
  6. 3.5 Особливості правової охорони у кримінальному процесі (недопущення широкого розголошення) таємниць слідства та судочинства
  7. Список використаних джерел