<<
>>

Процедура розробки та прийняття підзаконних актів

Встановлення належних процесуальних стандартів підзаконної нормотворчості дозволяють забезпечити більшу визначеність правового регулювання шляхом закріплення певних чітко встановлених процедур, через які суб’єкти права отримують або можливість ознайомитися з тим, які вимоги до них висуває чинне право, або реалізувати норми права, або звернутися за захистом порушеного права.

Так, саме процесуальні норми визначають процедуру прийняття обов’язкових до виконання нормативних приписів, джерела, в яких вони закріплюються, спосіб доведення змісту цих приписів до населення. На суб’єктів права не можна покласти тягар необхідності виведення кожної норми права із «визнаних у суспільстві цінностей». Тим більше, що ця категорія, якщо до неї звертається окрема людина, набуває надзвичайно суб’єктивний характер. І в цьому аспекті можна погодитись з прибічниками позитивістської концепції права, які у спорі з юснатуралістами вказують на те, що беззастережне слідування уявленням про справедливість, яким може бути виправдана відмова від виконання встановлених державою обов’язків, підриває основи правопорядку, позбавляє учасників правовідносин упевненості у правовому результаті своїх дій, оскільки інша сторона врегульованих правом відносин може відмовитись від покладених на неї зобов’язань, посилаючись на їх невідповідність визнаним у суспільстві цінностям. Це в свою чергу, заперечує цінність права як стабільного регулятора суспільних відносин [394, с. 34].

Питання нормотворчості ставили предметом наукового зацікавлення багатьох науковців. Ті чи інші проблеми правотворчості висвітлювалися у багатьох працях. Їх авторами були В. Баранов, В. Буткевич, В. Карташов, Д. Керимов, А. Міцкевич, А. Нашиц, С. Полєніна, В. Погорілко, Ю. Тихомиров,

Г. Шмельова та ін. Втім, належного узагальнення процедура розробки і прийняття підзаконних актів в цілому і виокремлення її специфіки порівняно із законотворчим процесом не здобували.

2.1.1.

<< | >>
Источник: РОМАНОВ ЯРОСЛАВ ВАДИМОВИЧ. Підзаконні акти: загальнотеоретична характеристика. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015. 2015

Еще по теме Процедура розробки та прийняття підзаконних актів:

 1. 2.4 Основні напрямки удосконалення процедур прийняття адміністративних актів органами прокуратури
 2. ЗМІСТ
 3. ВСТУП
 4. Розділ 1. ПІДЗАКОННІ АКТИ В СИСТЕМІ ЗАКОНОДАВСТВА
 5. Підзаконний акт як елемент системи законодавства
 6. Обгрунтування допустимості підзаконного правового регулювання
 7. Поняття та риси підзаконного акту
 8. Вимоги до підзаконного правового регулювання
 9. Види підзаконних актів
 10. Критерії класифікації підзаконних актів. Розмежування підзаконних актів і актів делегованої правотворчості
 11. Співвідношення підзаконних актів державної влади та місцевого самоврядування
 12. Процедура розробки та прийняття підзаконних актів
 13. Нормотворчий процес: система законодавчих вимог
 14. Стадії підзаконного нормотворчого процесу
- Авторское право РФ - Аграрное право РФ - Адвокатура России - Административное право РФ - Административный процесс РФ - Арбитражный процесс РФ - Банковское право РФ - Вещное право РФ - Гражданский процесс России - Гражданское право РФ - Договорное право РФ - Жилищное право РФ - Земельное право РФ - Избирательное право РФ - Инвестиционное право РФ - Информационное право РФ - Исполнительное производство РФ - История государства и права РФ - Конкурсное право РФ - Конституционное право РФ - Муниципальное право РФ - Оперативно-розыскная деятельность в РФ - Право социального обеспечения РФ - Правоохранительные органы РФ - Предпринимательское право России - Природоресурсное право РФ - Семейное право РФ - Таможенное право России - Теория и история государства и права - Трудовое право РФ - Уголовно-исполнительное право РФ - Уголовное право РФ - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России -